ul. Milicka 82
51-126 Wrocław
tel.: 502 93 77 08
e-mail: biuro@odlewnia-adamolech.pl
NIP: 895-136-19-48

Adres do korespondencji:
ul. Bończyka 24a, 51-138 Wrocław
Oferta
Odlewnia wznowiła działalność po kilkuletniej przerwie.

Wykonujemy usługi w zakresie: